Elnätsavgifter

Nätavgifter

Österlens Kraft AB äger ledningsnät i Vitabyområdet och i Simrishamn. För att täcka kostnaderna för drift, underhåll och nyinvesteringar av elnäten tar vi ut en avgift. Nätavgiften består av en fast avgift, vilken bestäms av huvudsäkringens storlek, och en rörlig avgift (öre per förbrukad kWh).

Leveransen regleras enligt ”Allmänna avtalsvillkor”. Anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar.

Gällande nätavgifter

Nya elnätsavgifter från 1 februari 2022

Vi kommer att justera våra fasta avgifter gällande våra säkringsabonnemang. Vi gör denna justering på grund av ökade kostnader för vårt överliggande nät samt ökade kostnader för förlusterna på elnätet. Detta berör kunder anslutna till Österlens Krafts elnät.

Exempel på prisförändringen inkl. moms

Lägenhet 16 A+  11,17 kr per månad
Villa 16 A+ 8,67 kr per månad
Villa 20 A+ 11,17 kr per månad
Villa 25 A+ 20,58 kr per månad

Den rörliga så kallade elöverföringsavgiften ökar till 13,75 öre/kWh inkl moms.

Scroll to Top