Nätavgifter

Österlens Kraft AB äger ledningsnät i Vitabyområdet och i Simrishamn. För att täcka kostnaderna för drift, underhåll och nyinvesteringar av elnäten tar vi ut en avgift. Nätavgiften består av en fast avgift, vilken bestäms av huvudsäkringens storlek, och en rörlig avgift (öre per förbrukad kWh).

Leveransen regleras enligt ”Allmänna avtalsvillkor”. Anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar.

Nätavgifter

Gällande nätavgifter

NYA ELNÄTSAVGIFTER FRÅN 1 JANUARI 2021

Vi kommer att justera våra fasta avgifter gällande våra säkringsabonnemang. Vi gör denna justering för att få en rättvisare fördelning av avgifter. Detta berör kunder anslutna till Österlens Krafts elnät.

Exempel på prisförändringen inkl. moms

Lägenhet 16 A +  6,92 kr per månad
Villa 16 A + 1,17 kr per månad
Villa 20 A + 1,50 kr per månad
Villa 25 A + 5,17 kr per månad

 

Den rörliga så kallade elöverföringsavgiften är oförändrat 10 öre/kWh inkl moms

 

ELNÄTSAVGIFTER/ÅR SÄKRING 2021

ELNÄTSAVGIFTER EFFEKT 2021

 

 

 

 

Vill du veta mer?

Andy Karlsson
Elnätschef
andy@osterlenskraft.se