Elnät

El från Österlens Kraft

Vi har två så kallade koncessionsområden i vårt elnät; Norra och Södra. Norra området: Vitaby, Brösarp, Kivik, Ravlunda och Södra Mellby. Södra området: Simrishamns tätort och Gröstorp. Nedan kan du se bilder på våra koncessionsområden.

Elnät Österlens kraft

I ett koncessionsområde har elnätsägaren ensamrätt att tillhandahålla elnät. Avgifterna, som består av en fast del och en rörlig är desamma inom våra båda koncessionsområden. Dessa avgifter fastställs av styrelsen men kontrolleras av Energimarknadsinspektionen.

Norra 2 Österlenskraft
Detta är vårt norra elnätsområde.
Simrishamn 1 Österlenskraft
Detta är vårt södra elnätsområde.

Österlens Kraft AB

Rulla till toppen