Fjärrvärme priser näringsidkare

Anslutningsavgifter

Om du vill ansluta dig till vårt fjärrvärmenät i Simrishamn går då in här för att fylla i en intresseanmälan så kontaktar vi dig för offert.

Ny prismodell för fjärrvärme från 1 juli 2022

Vårt mål har varit att skapa en prismodell som är rättvis, enkel, kostnads- och miljöriktig. Nu mätteknik har gett oss den möjligheten då vi kan utgå från verklig uppmätt förbrukning, vilket leder till flera fördelar för dig som kund. Förändringen innebär att de som förbrukar mycket när det är högtryck (vintermånaderna) får en högre kostnad än den som har en jämn förbrukning. Detta innebär att den rörliga kostnaden kommer att vara olika under vintermånaderna (november-mars) och sommarmånaderna (april-oktober).

Effektpriset baseras på den högsta uppmätta dyngsmedeleffekten föregående år. Jämfört med tidigare blir viktigt för dig som kund att ha koll på din anläggnings uttag, speciellt på vintern.

Energipris

Effektpris kr/kW ex moms900
Energipris vinter (november-mars) öre/kWh ex moms57,7
Energipris sommar (april-oktober) öre/kWh ex moms37,7

Nya fjärrvärmepriser från 1 januari 2024

Vi har fått kraftigt ökade driftskostnader avseende biobränsle inför 2024. Av den anledningen kommer vi att höja vårt energipris enligt nedan:

Effektpris kr/kW exkl. moms1000
Energipris vinter (november-mars) öre/kWh exkl. moms71,0
Energipris sommar (april-oktober) öre/kWh exkl. moms55,0

Allmänna avtalsvillkor

    Österlens Kraft AB

    Rulla till toppen