Fjärrvärme priser näringsidkare

Anslutningsavgifter

Om du vill ansluta dig till vårt fjärrvärmenät i Simrishamn går då in här för att fylla i en intresseanmälan så kontaktar vi dig för offert.

Ny prismodell för fjärrvärme från 1 juli 2022

Vårt mål har varit att skapa en prismodell som är rättvis, enkel, kostnads- och miljöriktig. Nu mätteknik har gett oss den möjligheten då vi kan utgå från verklig uppmätt förbrukning, vilket leder till flera fördelar för dig som kund. Förändringen innebär att de som förbrukar mycket när det är högtryck (vintermånaderna) får en högre kostnad än den som har en jämn förbrukning. Detta innebär att den rörliga kostnaden kommer att vara olika under vintermånaderna (november-mars) och sommarmånaderna (april-oktober).

Effektpriset baseras på den högsta uppmätta dyngsmedeleffekten föregående år. Jämfört med tidigare blir viktigt för dig som kund att ha koll på din anläggnings uttag, speciellt på vintern.

Energipris

Effektpris kr/kW ex moms900
Energipris vinter (november-mars) öre/kWh ex moms51,67
Energipris sommar (april-oktober) öre/kWh ex moms31,67

Nya fjärrvärmepriser från 1 februari 2023

Vi har fått kraftigt ökade driftskostnader avseende biobränsle och energiinköp inför 2023. Av den anledningen kommer vi att höja vårt energipris enligt nedan:

Effektpris kr/kW exkl. moms900
Energipris vinter (november-mars) öre/kWh exkl. moms57,7
Energipris sommar (april-oktober) öre/kWh exkl. moms37,7

Allmänna avtalsvillkor

Från och med 1 september 2023 börjar nya allmänna avtalsvillkor för näringsidkare att gälla, du hittar dem här nedan.

Österlens Kraft AB

Rulla till toppen
Scroll to Top