Felanmälan 0414-28560

Avbrottsersättning och skadeanmälan

Ersättning vid oplanerade strömavbrott

Om ett oplanerat strömavbrott inträffar och varar mer än tolv timmar har du enligt ellagen rätt till ersättning, så kallad avbrottsersättning.

AvbrottstidMinibelopp i krDel av årskostnad
12-24 timmarMinst 1 000 kr12,5 % av årskostnaden
24-48 timmarMinst 2 000 kr37,5 % av årskostnaden
48-72 timmarMinst 3 000 kr62,5 % av årskostnaden
72-96 timmarMinst 4 000 kr87,5 % av årskostnaden

Storleken på ersättningen ökar i trappsteg med 25 procentenheter, eller minst 1 000 kr, per varje påbörjad 24-timmarsperiod enligt tabellen ovan och vidare upp till 300 % av den beräknade årliga elnätskostnaden som maximal ersättning.

Hur får jag avbrottsersättningen och när?

Du behöver inte kontakta oss för att göra anspråk på avbrottsersättningen.
Avbrottsersättningen dras från din ordinarie faktura senast sex månader efter den månad vi fick, eller borde fått kännedom om strömavbrottet. Om betalningen inte har skett inom sex månader kommer ränta att betalas på avbrottsersättningen med referensränta plus 8 %.
Har du inte fått din avbrottsersättning inom sex månader från strömavbrottet ber vi dig att kontakta oss.

Har du drabbats av egendomsskador?

Har du drabbats av egendomsskador till följd av något som inträffat inom vårt elnätsområde. Om skadorna beror på att vi inte har levt upp till vårt ansvar kan ersättning från oss bli aktuellt.
Du kan ha rätt till skadestånd oberoende av elavbrottet längd. Skadestånd omfattar ersättning för utgifter och inkomstbortfall samt annan förlust på grund av strömavbrottet. Rätten till ersättning bedöms av omständigheterna i det enskilda fallet. Varje skadeanmälan utreds noga innan beslut fattas.

Din hemförsäkring

Kontrollera med ditt försäkringsbolag om den täcker skador på grund av strömavbrott. De flesta skador som orsakas av elektricitet täcks av din hemförsäkring.

Så här gör du en skadeanmälan

Gör en skadeanmälan digitalt eller skriv ett brev, brevet skickas till:
Österlens Kraft AB
Testgatan 3
27236 Simrishamn
Alternativt digitalt till: info@osterlenskraft.se
Kom ihåg att skicka med underlag exempelvis inköpskvitto, reperationsrapport eller annan handling som kan styrka din anmälan.

Utbetalning av skadestånd

Om vi kommer fram till att rätt till skadestånd föreligger kommer skadeståndet utan dröjsmål att betalas ut genom avdrag på din nästkommande faktura.

Tvist, Rådgivning med mera

Tvist

Du kan få ditt ärende prövat av Allmänna reklamationsnämnden om du inte är nöjd med vårt beslut om skadestånd. Allmänna reklamationsnämnden prövar opartiskt och kostnadsfritt tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Mer information hittar du på Allmänna reklamationsnämndens webbplats.

Rådgivning, mer information

För rådgivning eller mer information kan du vända dig till:
* Kommunala konsumentvägledaren
* Konsumenternas Energimarknadsbyrå
* Ellagen (1997:857)
* Kundservice på Österlens Kraft, vi ger dig gärna mer information

Vill du få beslut prövat så kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden eller till en allmän domstol.

Österlens Kraft Elnät AB

Senaste nytt från Österlens Kraft

Gör som 1 100 av våra kunder! Ladda ner vår app!

Vi förbereder!

Mina Sidor

Kvartals fakturor försvinner som alternativ

Håll dig informerad! Avbrotts information via SMS eller E-post

Vad har vi för miljökrav på vår fjärrvärmeanläggning?

© 2024. Österlens Kraft AB