Felanmälan 0414-28560

Viktigt att tänka på vid elanslutningar

Elnat 1 Österlenskraft

För dig som behöver el till din fastighet

För att underlätta och snabba upp anslutningen till Österlens Kraft AB elnät har vi här sammanställt en checklista för dig som drar in el till din fastighet.

För att få anslutning

En föranmälan ska skickas in i vårt webbaserade system föranmälan.nu av den behöriga elinstallatör som du anlitar för elinstallationen. Till föranmälan ska en situationsplan med förslag om placering av mark eller fasadmätarskåp bifogas.

Vid anslutning eller ändring av elanslutning över 25 Amp. Skicka in och begär en offert i god tid innan föranmälan skickas in.

Om anslutningen är mer komplex kan processen vara mer omfattande se bild här.

När föranmälan har kommit in till oss, skickar vi en offert till dig för godkännande. Godkänner du offerten skickar du in den medföljande beställningen. Faktura på anslutningsavgiften skickas då vi erhållit din beställning.

Då vi fått din skriftliga beställning lämnar vi ett installationsmedgivande till din elinstallatör med uppgifter om servisledningens sträckning, villkor för anslutning m.m. Handläggningstiden varierar beroende på ärendet men tänk på att vara ute i god tid då elnätet i vissa fall behöver förstärkas eller byggas ut för att din anslutning ska vara möjlig.

När installationen är klar skickar din installatör en färdiganmälan senast två veckor innan önskad anslutning. Därefter förlägger och ansluter våra montörer din serviskabel och monterar elmätare. På nästa sida finns instruktioner på hur markarbetet ska vara utfört för att din anläggning ska kunna kopplas in.

Elnätsägare, elleverantör – Vad är det?

Österlens Kraft AB är din elnätsägare som sköter om och ser till att ansluta din fastighet till elnätet. Elnätsägaren tar betalt för förädling (transformering) och transport av elenergin till din bostad.

Elleverantören säljer däremot elenergin till dig och tar betalt för din elförbrukning. Du kan välja elleverantör men du kan inte välja elnätsägare.

Byggström

Behöver du byggström under byggtiden ska din elinstallatör skicka in en föranmälan i tidigare nämnda webbaserade system. Elinstallatören monterar godkänt byggmätarskåp samt de uttag och ledningar som behövs för byggarbetet. Vi utför, efter att vi fått din beställning, anslutningen till elnätet och monterar elmätare.

Schakt och inkoppling

Du eller din mark entreprenör som utför schaktarbetet på din fastighet skall förlägga godkända dubbelväggiga kabelrör. Rören skall uppfylla kraven enligt gällande svensk standard och vara infärgade med gul markeringsfärg. Flexslang godkänns ej.

Kabelrören skall förses med korrosionsbeständig dragtråd och rörändarna skall tätas för att förhindra inträngande fyllnadsmaterial. Korrekta rör finns för avhämtning enligt din offert.

Vid mätarskåp förläggs kabelrören enligt Figur 1

Vid tomtgränsen så skall röret lämnas av i en draggrop med en storlek på 1x1m i schaktbotten för servis med kabeldiameter upp till 25mm2 och 2x2m i schaktbotten för serviskablar mellan

50-240mm2.

Förläggning av rören mellan mätarskåp och tomtgränsen skall utföras så rakt som möjligt, för att göra kabeldragningen möjlig. Vid varje riktningsförändring och var 30:e meter så skall en draggrop anordnas, enligt tidigare beskrivning. Förläggningsdjupet gäller enligt Figur 2 vid normal förläggning och enligt Figur 3 vid samförläggning med VA.

Serviskabeln får ej vara förlagd i eller under byggnad eller genom kryputrymme. Detta gäller för både öppet förlagda och i rörförlagda kablar.

Vi ansluter ej fastigheten om felaktiga rör förlagts, om förläggningen av rör är felaktigt utförd eller om den är bristfällig. Om bristen medför att vi måste återkomma för att utföra anslutningen tillkommer för varje tillfälle en avgift enligt gällande taxa. Har du funderingar gällande förläggningen ser vi gärna att du tar kontakt med oss.

Elnat 22 Österlenskraft
KabelareaRördiameterBöjningsradie rör
10 mm²50 mmMin 500 mm
25 mm²110 mmMin 800 mm
50-95 mm²110 mmMin 800 mm
150-240 mm²160 mmMin 800 mm

Att tänka på vid rörförläggning

Du ansvarar själv för att delge denna information till din entreprenör som utför rörförläggningen på din tomt.

Rörförläggning sker på den sträckan som överenskommits med nätbolaget. Din elinstallatör ansvarar för att rörförläggningen utförts enligt denna checklista, med tillsyn och besiktning innan återfyllnad.

Österlens Kraft AB

Senaste nytt från Österlens Kraft

Varför byter man elnäts stationer?

Kan man få fakturan digitalt?

Vi håller stängt 6 och 7 juni

Gör som 1 100 av våra kunder! Ladda ner vår app!

Vi förbereder!

Mina Sidor

© 2024. Österlens Kraft AB