Teckna elavtal i elområde 4

Österlens Kraft levererar el till hela Sverige. Var du än bor i vårt avlånga land kan du bli elkund hos oss. Då får du lite av ljuset och kraften från Österlen med dig hem. Vi är ett kundägt och kundnära företag med kontor i Simrishamn. Vi ger dig personlig service av kunnig personal, utan långa telefonköer. För närvarande visar vi bara aktuella elpriser och avtal för elområde 4, södra Sverige. För priser i andra elområde var vänlig kontakta oss. 0414-285 60 eller elhandel@osterlenskraft.se

1. Elområde, årsförbrukning och avtalstyp

?
?
?

Välj avtal *

  1. Elskatt debiteras från och med 1 januari 2018 av elnätsbolaget och ingår således inte i elpriset ovan.
  2. Under tiden november-mars kan vi erbjuda Vinterpris som alternativ till 6 månaders kontrakt. Det innebär spotpris som grundavtal, bundet pris enligt ovan för angiven period, därefter automatiskt spotpris utan uppsägningstid.
  3. Vi meddelar dig när det är dags för omteckning i god tid före avtalsperiodens slut. Om du då inte gör något val, övergår ditt avtal till spotpris enligt ovan, utan bindningstid.
  4. Vårt rörliga elpris består av det timvisa spotpriset på den nordiska elmarknaden Nordpool sammanvägt med den timvisa förbrukningen i kundens elområde, avgifter till den nordiska elbörsen och Svenska kraftnät, mäklararvode samt aktuell avgift för elcertifikat. Till detta kommer vårt påslag och fast avgift enligt vad som anges ovan.

2. Person- och adressuppgifter

?
?

Avtal kan endast tecknas av den som står för abonnemanget (nätavtalet) till ovan angivna anläggningsadress. Härmed tecknar jag mig för elleveranser enligt ovanstående Avtal samt bekräftar att jag tagit del av ovanstående produktvillkor. Avtalet gäller först då du som kund mottagit bekräftelse från oss. Bekräftelse skickas ut senast den dag avtalet börjar gälla.