Felanmälan 0414-28560

Vill din förening bli sponsrad av Österlens Kraft?

Österlens Kraft skapades 1922 med målet att ge kraft till Österlen. Vi har inga aktieägare som kräver utdelningar utan istället låter vi mycket av vårt överskott gå tillbaks till det lokala föreningslivet.Varje år delar vi ut ca 500.000 kronor till föreningar i Simrishamns, Tomelillas och Sjöbos kommuner.

En gång om året tar vi emot ansökningar om sponsring. Senast den 9 februari vill vi ha din ansökan.

Följande information måste finnas med:
Föreningens namn och ort:
Kontaktperson (tel/email):
Vad gör föreningen:
Antal medlemmar:
Hur mycket pengar söker ni?:
Vad planerar ni att använda pengarna till om ni blir sponsrade?:
Vad får Österlens Kraft i utbyte (skyltar, reklamplats o dylikt):
Bekräfta att ni läst och godkänner vår sponsringspolicy nedan:

Maila din ansökan till ida.w@osterlenskraft.se

Här kan du läsa om föreningar som vi sponsrat tidigare:

Österlens Krafts Sponsringspolicy

Syfte:
Genom vårt lokala engagemang vill vi skapa goda relationer till såväl kunder som vår övriga omgivning, samt att vi vill bidra till ett aktivt föreningsliv och även främja samhällsutvecklingen i vår region. Sponsringen ska ligga i linje med våra värderingar och skapa ömsesidig nytta för alla inblandade parter.

Vi sponsrar inte:
Vi sponsrar inte verksamheter som kan anses vara kontroversiella, riskbetonade eller som har politiskt eller religiöst budskap. Inte heller verksamheter som kan uppfattas som omoraliska, oetiska eller på annat vis integritetskränkande.

Vi sponsrar:
Lokala föreningar och evenemang inriktade på sport, kultur och samhällsnytta.
Verksamheter/föreningar som låter alla medverka, oavsett talang, kön, ålder, hudfärg eller religion.
Föreningen/verksamheten ska vara aktiv inom de kommuner vi verkar och/eller vara elhandels kund hos oss.

Ansökan om sponsring:
Ansökan sker en gång per år via e-post och ska vara Österlens Kraft till handa senast 9 februari för året som ansökan avser. Ansökan ska innehålla vilken verksamhet/förening ansökan avser, samt vad man söker sponsring till. Samtliga sponsorsamarbeten kräver ett skriftligt sponsoravtal mellan föreningen/verksamheten och Österlens Kraft.

Motprestation:

Kom förbi vårt kontor i Simrishamn och hämta upp affischer och klistermärken som ni kan sätta upp vid era verksamheter. Vi hoppas att ni är lika stolta som vi är att ge kraft till Österlen!

Österlens Kraft AB

Senaste nytt från Österlens Kraft

Gör som 1 100 av våra kunder! Ladda ner vår app!

Vi förbereder!

Mina Sidor

Kvartals fakturor försvinner som alternativ

Håll dig informerad! Avbrotts information via SMS eller E-post

Vad har vi för miljökrav på vår fjärrvärmeanläggning?

© 2024. Österlens Kraft AB