Vi köper ditt överskott från din mikroproduktion.

Är du mikroproducent så innebär det att du producerar el för eget bruk och den elen du inte kan använda i din anläggning säljer du till oss.

Förutsättningen för att vi ska köpa ditt överskott är att du även har ett avtal på din konsumtion hos oss, har du redan ett elhandelsavtal med oss idag så kommer du per automatik att få ett avtal för din mikroproduktion med.

Så här fungerar det:

  1. Anslut din produktionsanläggning till elnätet. Se till så att du har ett abonnemang med anläggnings id för din produktionsanläggning hos ditt nätbolag.
  2. Se till så att din anläggning uppfyller kraven. För att vara mikroproducent så har du ett säkringsabonnemang på högst 63 A och en inmatad effekt på högst 43,5 kWh. Sammantaget får produktionen inte vara större än uttaget under ett kalender år.
  3. Bli elhandelskund hos oss. Är du redan elhandelskund hos oss så kommer du per automatik att få ett avtal tillhanda så fort anläggningen kommer in hos oss. Du kan inte skriva något avtal på produktionen innan anläggningen är i drift, då det krävs ett anläggnings id.
  4. Börja sälja din el. Ersättningen för ditt överskott är vårt inköpspris av månatliga schablonspotpriset i elområde Malmö med tillägg för avgifter till Svenska kraftnät och mäklararvode.

Våra avtalsvillkor hittar du här.