Varför handla el av en lokal elhandlare?

Written by Lars Hörbo on . Posted in Aktuellt, Elmarknad, Om oss

Ja, varför handla lokalt över huvud taget?
 Det mesta finns ju på nätet, oftast till lägre priser. Till och med matvaror går ju att beställa direkt från ett lager. Bekvämt och billigt!

 Jo därför!
Du får god personlig service, du bidrar till arbetstillfällen som ger skatteintäkter genom att gynna lokala företag. Dessa företag bidrar genom sina annonser till att vi kan behålla våra lokala tidningar. Inte sällan sponsrar de idrott och lokala evenemang. Landsbygden kan överleva.

Men el då?
El kan man ju köpa varifrån som helst, den ser ju likadan ut varifrån den kommer tänker du. Varför handla el av en lokal elhandlare då? Resonemanget är detsamma som ovan. Ett lokalt elföretag annonserar i lokaltidningen, sponsrar lokalt och de anställda skattar i kommunen. Dessutom handlar de i de lokala företagen.

Vilka är vi?
Österlens Kraft AB är ett företag med anor från 1922. Vi äger och driver elnät i Simrishamn och runt Kivik, vi har fjärrvärme, bredband och kabel-TV i Simrishamns tätort. Vi driver dessutom Österlens enda lokala elhandel. Vi är idag 17 anställda, alla med Simrishamn som bas.

 Kundägt.
Österlens Kraft alltid ägts av kunderna eftersom vi är en ekonomisk förening. Detta innebär att inga vinster försvinner ur den lokala sfären. Hittills har inte delägarna begärt avkastning på sin insats. Så alla överskott stannar inom företaget och medför att vi kan investera och förbättra våra produkter och vår service till nytta för den lokala befolkningen.

God service
 El kan vi leverera el till hela landet, men vi har inte den ambitionen. Vi vill vara ett smidigt alternativ till våra lokala kunder i första hand. Service är viktigt, den tummar vi inte på och det är ingen slump att vi år efter år ligger väldigt högt i ”Nöjd-Kund-Index”, NKI. Vi har principen att hellre fria än fälla och tillgodoser kunden krav så långt det är möjligt och rimligt. Vår platta organisation och korta beslutsvägar gör det möjligt att få snabb handläggning.

Pröva oss
Om du tycker att det verkar vettigt att handla din el lokalt, kontakta oss så kan vi diskutera priser. Vi är sällan billigast i landet men den totala prisskillnaden brukar inte vara stor. Vi hjälper också gärna till att rättvist jämföra erbjudande som ni fått av andra leverantörer. Många gånger är inte erbjudandena så fantastiska som det verkar. Ingen skänker ju bort el i längden.

Vänd dig med förtroende till Österlens enda lokala elhandlare. Österlens Kraft – ett smidigt alternativ till medvetna kunder!

Simrishamn 2017-01-02

Lars Hörbo
Försäljningschef

0414-28551

Vår kvalitetspolicy

Written by Lars Hörbo on . Posted in Om oss

Österlens Kraft är genom långsiktigt engagemang ett smidigt alternativ för medvetna kunder. Genom att fokusera på kundens behov och förväntningar levererar vi alltid rätt produkt och rätt tjänst i rätt tid. Därmed är vi alltid tillgängliga för felanmälningar medan vi i övriga ärenden är tillgängliga på kontorstid. Genom korta beslutsvägar och delegerat ansvar kan vi hantera önskemål, klagomål och reklamationer omedelbart.

Vår miljöpolicy

Written by Lars Hörbo on . Posted in Om oss

Österlens Kraft arbetar aktivt för en hållbar utveckling och fö4rebyggande av föroreningar. Vår målsättning är att negativ miljöpåverkan från verksamheten i Simrishamn med omnejd skall minimeras, med hänsyn till tekniska och ekonomiska möjligheter. Vi arbetar för att förbrukningen av naturresurser för produktion av värme och el så långt möjligt ersätts av förnyelsebara råvaror. Vi följer gällande lagstiftning och andra krav.

KUNDUNDERSÖKNINGEN

Written by Lars Hörbo on . Posted in Okategoriserade, Om oss

”Vi på Österlens Kraft har i September 2016 erhållit Mycket Väl godkänt i Kundnöjdhet!  

Supportföretaget TMJ Group, som är specialister inom energibranschens samtliga affärsområden, genomför regelbundet kundnöjdhetsundersökningar inom energibranschen. Där ställs höga krav på oss som energiföretag, vilket bl.a. innebär att vi måste följa upp och förbättra de utvecklingsområden som kommer av undersökningens genomförande.

Genom regelbundenheten garanterar vi att du som kund hamnar i fokus för vår utveckling. Du kan känna dig trygg med att allt som sägs till oss i dessa studier framförs till vår ledningsgrupp, styrelse och personal för direkt implementering i vårt utvecklingsarbete. Trots att du som kund är anonym i undersökningens genomförande kan vi på ett innovativt sätt ta del av dina tankar och önskemål. Genom en unik intervjuteknik, där dialogen med varje respondent är viktig och tas tillvara, får vi en möjlighet att leva i ständig förbättring. Tack för att du hjälper oss att bli bättre. Du är det viktigaste vi har!

Om Supportföretaget TMJ Groups Kundnöjdhetsundersökningar:

Nöjdhetsindex baseras på 10 för kunden viktiga nöjdhetsfrågor och presenteras övergripande i ett nöjdhetsindex på skalan 0-100. Detta nöjdhetsindex är ett s.k. dynamiskt index vilket kontinuerligt uppdateras vartefter nya mätningar uppdateras. Idag genomför ett 40-tal energibolag Supportföretagets kundnöjdhetsundersökningar varvid benchmarking och jämförelser på ett flertal områden är möjliga. Av respekt för de företag som erhåller lägre värden i nöjdhetsindex offentliggör Supportföretaget aldrig ett enskilt företags nöjdhetsindex utan varje företag kan själva välja att berätta om och/-eller visa sitt erhållna nöjdhetsindex.

Nöjdhetsemblem delas ut enligt nedan erhållna indexvärden:

Nöjdhetsindex   50-65 = Godkänd

Nöjdhetsindex   >65-75 = Väl godkänd

Nöjdhetsindex   >75 = Mycket väl godkänd

Nöjdhetsindex = Bäst, erhålls av det företag som i nämnd studie nått allra högst nöjdhetsindex av samtliga deltagande företag.

För mer information om Supportföretagets Energibolagsindex, kontakta: Tove Åkerman-Stenman, tove@supportforetaget.se

85% nöjda kunder!

Written by barbro on . Posted in Aktuellt, Elkraftens röst, Om oss

Vi har låtit ett fristående företag intervjua 300 slumpmässigt utvalda kunder för att få veta vad ni tycker om oss. Man mäter tio olika punkter och får fram ett så kallat nöjd-kundindex (NKI). Genomsnittet för energiföretag enligt svensk kvalitetsindex (SKI) är ca 65%. Vi nådde hela 85%! Detta är enligt undersökningsföretaget helt unikt. Har vi verkligen lyckats så bra eller är våra kunder ovanligt snälla och tåliga, kan man ju fråga sig. I vilket fall som helst tänker vi inte slå oss till ro med detta och bli kaxiga. Nöjda kunder är ”färskvara” och det behövs inte mycket för att fördärva vårt rykte. Säkert är det några som läser detta och inte alls är särskilt nöjda kunder. Hör då gärna av er till oss så vi får en chans att rätta till det som inte är bra.

Resultat Kundenkät

Om Österlen Kraft

Written by Lars Hörbo on . Posted in Om oss

Österlens Kraft är ett litet lokalt företag som sätter dig som kund i centrum. Vi har som mål att kunna serva dig på bästa sätt.

Det innebär bl.a. att vi strävar efter att du ska kunna nå oss på telefon eller med besök när du så önskar. Österlens Kraft är en ekonomisk förening som ägs av medlemmarna på Österlen. Det finns ingen ägare utöver medlemmarna som ställer krav på avkastning.

Våra tjänster består av:

Elförsäljning
– Vi säljer el till hela landet men främst till vårt närområde.

Eldistribution
– Vi har två nätområden där det mesta av ledningsnätet är markförlagd.
– Vi distribuerar ca 140 000 MWh el per år och investerar flera miljoner kronor årligen för att elnätet skall bli så säkert som möjligt. Vår personal är snabbt på plats vid driftsstörningar och ser till att allt fungerar, varje timme, året runt.

Fjärrvärme
-Vi levererar ca 49 000 MWh fjärrvärme per år i Simrishamn

Kabel-TV Bredband
– Vårt kommunikationsnät finns främst i Simrishamn. Det byggs ut och förbättras ständigt med den senaste teknologin.

 

Fakta om Österlens Kraft Ekonomiska Förening

Written by Lars Hörbo on . Posted in Om oss

Föreningen har ca 660 medlemmar som består av privatpersoner och företag på Österlen. Varje medlem har en röst på den årliga föreningsstämman, som hålls på våren.

 • Org.nr 738800-2706
 • Föreningen är moderbolag i en koncern och äger 100% av
 • Österlens Kraft AB (556406-3054) som i sin tur äger 100% av
 • Österlens Kraft Försäljnings AB (556301-9487).
 • All drift utom elförsäljning sker i Österlens Kraft AB.
 • Elförsäljning bedrivs i Österlens Kraft Försäljnings AB.
 • VD för båda bolagen är Göran Andersson.
 • Antal anställda: ca 17 st
 • Omsättning i koncernen 2011: 130 Mkr
 • Balansomslutning 2011:  163 Mkr
 • Distributionsområde: Simrishamns tätort samt området från Brösarp till Tångdala utanför Mellby.

Antal kunder

 • Elnät 7 200
 • Elhandel 6 300
 • Fjärrvärme 380
 • Kabel-TV 2000
 • Bredband 580

Historik

Written by Lars Hörbo on . Posted in Om oss

Vitabyortens Energiförening startade 1922

Även om företaget Österlens Kraft AB bara funnits i sin nuvarande form sedan 1999 år så har det en anrik historia. Faktum är att den började redan 1922. Då bildades nämligen Vitabyortens Energiförening. Det blev en ekonomisk förening, startad av några storbönder som gick samman för att kunna tillgodose sitt elbehov på bästa sätt. Föreningen byggde upp ett elnät till sina medlemmar och i takt med att antalet medlemmar växte utvidgades nätet till att omfatta stora delar av nuvarande norra Simrishamns kommun samt Brösarp och S:a Björstorp i Tomelilla kommun. Verksamheten växte snabbt och blev en angelägenhet för tusentals hushåll och man bytte namn till Österlens Kraft Ek. För.

Samgående med Simrishamns Energi 1998

1998 skedde en överenskommelse med Simrishamns Energi om samgående, vilket skedde den 31/12 1998. Verksamheten flyttade strax därefter till nuvarande lokaler på Testgatan 3 i Simrishamn.
Simrishamns Energi AB med dotterbolaget Simrishamns Eldistribution AB har sitt ursprung i Simrishamns Elverk. Även detta elverk startade på 1920-talet som en kommunal förvaltning men bolagiserades 1994 i samband med avregleringen av energimarknaden. 1995 köptes Simrishamns Kabel-TV AB.

Fortsatt kundägande

Föreningen ägs allstå av de av sina kunder som har valt att  bli medlemmar. Österlens Kraft Ekonomisk Förening har i dag c:a 660 medlemmar som ägare till aktiekapitalet i dotterbolaget Österlens Kraft AB. Under senare år har alla vinstmedel stannat i föreningen för att användas till investeringar, inte minst i elnätet.

Felanmälan

Written by Lars Hörbo on . Posted in Om oss

Vid felanmälan ringer du något av dessa nummer:

Kontorstid mellan 07.00-16.00

Växel 0414-285 60  
   
   
   
   

Utanför kontorstid:

SOS Alarm 040-6769088

Rymmer värmen ut genom fönstret!

Här är några tips som sänker din elförbrukning genom att se över dina fönster. – Täta dragiga fönster och ytterdörrar, det är ett enkelt sätt att förhindra att värme smiter ut. Ibland behöver man också byta ut gamla tätningslister mot nya.

Blev elräkningen större än vanligt?

Här är några tips som sänker din elförbrukning: För villaägaren betyder varje grads högre medeltemperatur cirka fem procent högre kostnad för uppvärmningen Du kan kanske sänka temperaturen någon grad utan att behöva frysa. Ett hus i utsatt läge kan förbruka 15 procent mer energi för uppvärmning än det som ligger skyddat. Tips! Ett plank eller […]

Stäng av apparaterna på riktigt!

Hemelektronik som tv, dator, dvd, cd-spelare och andra apparater, fortsätter att dra ström om du bara stänger av dem med fjärrkontrollen. Boven heter ”stand by-läge”. Hela 30-40 procent av all den energi som en apparat använder under sin livstid kan vara standby-el och totalt sett kan därför upp till 10 % av din hushållsel gå […]

Med en timer sparar du el än du tror!

Det är en mysig tid vi går till mötes och extra trevligt blir det när vi sätter ljus i våra träd och lyser upp våra mörka rum med olika typer av belysningar. Snart är det också dags att tända granen och adventsljusstakarna i fönstren. – Men hur mycket energi drar egentligen min julgransbelysning? – Behöver […]