Fjärrvärme ledningsvisning

Visning av var våra ledningar finns utförs kostnadsfritt under ordinarie arbetstid. För en smidig hantering måste vi ha beställningen ett par dagar innan grävning. Skulle en ledning skadas, utan att du har begärt visning kommer vi debitera dig för reparationen. Tänk på att det kan finnas fler ledningsägare som bör kontaktas vid grävning, t.ex. Telia, Kommunen m.m., se ledningskollen. www.ledningskollen.se

För visning av fjärrvärmeledningar kontakta nedanstående.
Tel 0414-28560  (7,30-17,00)
Fax 0414-17225

E-post: info@osterlenskraft.se

Ej ordinarie arbetstid
SOS Alarm 040-6769088

 

Vill du veta mer?

Filip Kyhlsgård
Fjärrvärmechef
filip@osterlenskraft.se
Christer Mårtensson
Fjärrvärmemaskinist
christer.m@osterlenskraft.se