Felanmälan 0414-28560
Vitaby Lanthandel

Lanthandeln i Vitaby

Den första lanthandeln

Vitaby byggdes upp kring järnvägsstationen, som stod färdig i september 1901. Den för tiden modernt planerade byn byggdes upp mitt i en jordbruksbygd, med kringliggande gårdar, åker- och betesmark. I det nya Vitaby fanns vilja och framtidstro för hantverkare och dåtidens driftiga entreprenörer att bygga upp små företag, som kunde erbjuda tjänster till såväl bygdens jordbrukare som byns invånare.

Anders Håkansson och hans fru Anna, drev lanthandel i Degeberga, där Anders också arbetade som målarmästare. Han var den som fick uppdraget att måla stationerna längs den nya järnvägslinjen Brösarp – Ystad och han insåg behoven av service och tjänster som fanns i det nya, uppväxande stationssamhället Vitaby. 1902 köpte han en tomt alldeles invid järnvägsstationen där han byggde han byns första lanthandel och i slutet av samma år öppnade han sin ”filial” i Vitaby. 

Anders Håkansson startade även en för dåtiden modern kvarnrörelse i Vitaby och på järnvägsområdet byggde han ett trävarumagasin där han så småningom även initierade ett större snickeri och träförädlingsföretag.

Lanthandeln byggdes alldeles invid järnvägsstationen och drevs under 114 år som Vitabys dagligvaruhandel, med bara fyra olika ägare sedan starten. 2016 rönte Vitaby Lanthandel samma öde som de flesta av Österlens lanthandlar och fick stänga på grund av bristande lönsamhet.

Det var också Anders Håkansson, som tillsammans med Ola Månsson på stora gården Ryadal, som såg till att elektriciteten kom till byn. 1922 startade de två Vitaby Elektriska Energiförening. Det som idag fortfarande är en medlemsägd eldistrubutör för Vitaby och en stor del av Österlen – Österlen Kraft.

Österlens Kraft AB

Senaste nytt från Österlens Kraft

Installera laddbox

Energitips i vår app

Behöver du hjälp med felsökning av ditt bredband eller kabel-tv?

Håll dig informerad! Avbrotts information via SMS eller E-post

Har du fjärrvärme och grönt vatten i kranen?

© 2024. Österlens Kraft AB