Felanmälan 0414-28560

Vitaby stationssamhälle

Vitaby – Österlens kraftfulla by

Man kan säga att Vitaby består av två byar – Vitaby kyrkby och Vitaby stationssamhälle. Medan Vitaby stationssamhälle växte fram vid förra sekelskiftet, så har kyrkbyn funnits långt tillbaka i tiden, uppbyggd kring den vitkalkade 1100-talskyrkan som syns i nejden mot havet. Under 1600-talet tillhörde nästan alla gårdarna och marken därtill i kyrkbyn Torups sätesgård och låg strax söder om kyrkan. 1621 gjorde amiralen Jacob Beck ett byte med den danske kungen och fick 8 gårdar och ett gatuhus i Vitaby kyrkby i sin ägo.

I Byordning från Torup och Hwitaby byar från 1781 kan man finna att Vitaby kyrkby omfattade 13 gårdar och att alla av dem förutom prästbostället var sätesgårdar med tillhörande torp.

När järnvägen drogs fram över Österlen för att färdigställa sträckan mellan Brösarp och Ystad på 1880-talet, så hade man i Vitaby fortfarande inte riktigt beslutat sig för var stationen skulle ligga. Att den skulle ligga mot Grevlundahållet söderut var man överens om, men inte den exakta platsen. När ödet grep in i beslutet och Grevlunda nr 18 – den så kallade Drejargården – brann ner, så beslutades att på just den platsen skulle Vitabys järnvägsstation byggas. Ägaren av marken, Vitabys ”starke man” Måns Persson på Grevlunda boställe, som hade goda förbindelser och kontakter med bland annat Axel Fredrik Montan, kronolänsman, boutredningsman, privatbankir och dåtidens fastighetsmogul på Österlen, såg tillfället att skapa ett nytt och modernt litet samhälle och goda affärsmöjligheter längs järnvägens sträckning tillsammans med nämnde Montan.

Det nya Vitaby började ritades upp, med raka gator och ett torg som byns centrum, allt efter inspiration från de kolorerade vykorten som skickats från släktingar som sökt lyckan på andra sidan Atlanten.

Den 18 september 1901 stannade det första ångtåget längs sträckningen Brösarp-Ystad vid Vitaby Järnvägsstation och ett helt nytt litet samhälle började växa upp. Den första fastigheten som byggdes, efter järnvägsstationen, var Järnvägshotellet – som finns kvar än idag.

Strax följde nya hus och verksamheter med handlare, åkare, bryggare, smedja och skola. 1902 startade postgång till kustbyarna Kivik och Vitemölle och 1905 kom telegrafstation till byn. 1910 avhölls Vitaby Marknad för första gången på byns torg.

Degeberga-handlaren och en av dåtidens driftiga köpmän, Anders Håkansson, byggde och öppnade filial i Vitaby alldeles intill järnvägsstationen 1902. Han startade även kvarnrörelse i byn och ett trävarumagasin och kunde därmed erbjuda service på flera sätt till bygdens jordbrukare.

Nyaste Kristianstadsbladet 26 juni 1902 Österlenskraft

100-årsjubileum för Österlen Kraft
1922 kom elektriciteten till Vitaby, när Anders Håkansson och ännu en av byns driftiga invånare, Ola Månsson, bildade Vitabyortens Elektriska Energiförening – det som idag är Österlen Kraft.

Välkommen på en spännande historisk promenad i vackra, livfulla Vitaby där vi firar Österlen Krafts 100-årsjubileum genom att berätta om byns – och Österlen Krafts – historia på 20 av Österlen Krafts elskåp.

Österlens Kraft AB

Senaste nytt från Österlens Kraft

Du har väl inte missat att den nya säsongen av högspänning är igång?!

Växeln stängd under 30 minuter i morgon tisdag 16 april

Vi flyttar vår elnäts station

Kan man få fakturan digitalt?

I morgon tisdag 9 april har kundtjänst stängt för utbildning under eftermiddagen

Vi bygger om fastigheter!

© 2024. Österlens Kraft AB