Felanmälan 0414-28560

Skolorna i Vitaby

Skolundervisning i Vitaby

När man idag talar om skolan i Vitaby, så menar de allra flesta Grevlunda skola, belägen på en höjd, på höger sidan om St Olofsvägen strax söder om Vitaby stationssamhälle. Men det har funnits fler skolor för Vitabybarnen…

1860 fattade socknens ämbetsmän att en skola skulle inrättas i en passande lokal i Grevlunda. Den hyrda skollokalen visade sig ganska snabbt vara för liten och 1872 beslöts det att bygga en ny skola i Grevlunda – mer passande för ändamålet. Skolan, som låg längs vägen mot Grevlundagården, invigdes 1873 och läraren Jöns Peter Sundgren kunde börja undervisa eleverna från gårdarna runt omkring.

Torparbarnen i socknen behövde också skolundervisning och 1866 byggdes Axlahults skola, som låg mellan nuvarande stationssamhället och kyrkbyn, på vägen mellan Vitaby och Eljaröd. När skolan var färdigbyggd 1866 kunde torparbarnen få undervisning där av läraren Johan O Reslow, som kom från Degeberga.
Axlahults folkskola var en så kallad B3-skola med plats för 25 elever. Man hade intagning vartannat år och de yngsta eleverna – sex-, sju- och åttaåringarna började samma år. På Axlahult fanns det en skolsal, ett samlingsrum och en bostad för lärarfamiljen, som fick dela utedass med skolbarnen.

På 1920-talet, när Vitaby blomstrade och växte, byggdes nya skolor – både i Grevlunda och i Vitaby Kyrkby (där skola funnits sedan 1846 ) och skolan i Axlahult byggdes till. Tanken var att ingen skolelev skulle ha längre än 3 kilometers väg till sin skola. Men när trenden vände, inflyttningen minskade tillsammans med antalet barn, så stängdes först Axlahults skola 1942 och därefter följde även stängning av skolan i Vitaby Kyrkby och eleverna fick ta sig till den större skolan i Grevlunda.

De äldre skolorna hade varit omoderna och utan elektricitet, medan den nya, större skolan i Grevlunda stod färdig 1921 och fick snabbt elektricitet i samband med att Vitabytraktens Elektriska Energiförening bildades 1922.

Under krigstiden 1939-45 inkvarterades militärer på Grevlunda skola och då fick den gamla grevlundaskolan från 1873 åter tas i bruk för undervisningen under en period.

1975 lades Grevlunda skola ner och sedan dess har Vitaby varit utan egen skola.

Idag är såväl Grevlunda skola som Axlahult privatbostäder.

Österlens Kraft AB

Senaste nytt från Österlens Kraft

Varför byter man elnäts stationer?

Kan man få fakturan digitalt?

Vi håller stängt 6 och 7 juni

Gör som 1 100 av våra kunder! Ladda ner vår app!

Vi förbereder!

Mina Sidor

© 2024. Österlens Kraft AB