Felanmälan 0414-28560
Förändrade öppettider i veckan

Elstödet

Senaste nytt om el-stödet!
Utbetalningarna till hushållen för el-stödet kommer att ske via försäkringskassa och de kommer att påbörjas i februari månad.
Det har även beslutats om brytpunkt alltså vilket datum det är som gäller för vem som ska få stödet. Detta datum är satt till den 17 november 2022, så den som stod på elnätet på anläggningen den 17 november är den som får stödet.
Vill du ha mer information så kan du läsa mer om el-stödet här.

Österlens Kraft AB

Senaste nytt från Österlens Kraft

Gör som 1 100 av våra kunder! Ladda ner vår app!

Vi förbereder!

Mina Sidor

Kvartals fakturor försvinner som alternativ

Håll dig informerad! Avbrotts information via SMS eller E-post

Vad har vi för miljökrav på vår fjärrvärmeanläggning?

© 2024. Österlens Kraft AB