Förändrade öppettider i veckan

Elstödet

Senaste nytt om el-stödet!
Utbetalningarna till hushållen för el-stödet kommer att ske via försäkringskassa och de kommer att påbörjas i februari månad.
Det har även beslutats om brytpunkt alltså vilket datum det är som gäller för vem som ska få stödet. Detta datum är satt till den 17 november 2022, så den som stod på elnätet på anläggningen den 17 november är den som får stödet.
Vill du ha mer information så kan du läsa mer om el-stödet här.

Österlens Kraft AB

Rulla till toppen