Fördelar med fjärrvärme. Bild på en flishög
Flis (biobränsle) det vi eldar med på fjärrvärmeverket.

Fördelar med fjärrvärme

Det finns en rad olika fördelar med att ha fjärrvärme. Nedan berättar vi om några av dem.

Enkelhet
Fjärrvärme är enkel, du behöver inte fundera på att varmvattnet kommer att ta slut.
Det är väldigt sällan det inträffar några avbrott så driftsäkerheten är hög. Har du tonåringar hemma så behöver du inte fundera på att varmvattnet ska ta slut.
Underhåll, service och reparationer är det minimalt av och det strular sällan vilket göra att det är ett enkelt system att hantera.

Resurseffektivt
Med fjärrvärme tar man tillvara på energi som annars skulle gå till spillo, det vill säga vi använder oss av restprodukter från skogsindustrin. Det som annars inte skulle användas så som pinnar och grena använder vi oss av för att värma upp fjärrvärme vattnet som i sin tur värmer upp de fastigheter som är anslutna till fjärrvärmenätet.
Du slipper även tänka på att skaffa bränsle för att värma upp din fastighet. Reinvesteringen för en anläggning blir när värmeväxlaren går sönder och då blir kostnaden i de flest fall mycket längre än vid andra uppvärmningsslag.

Österlens Kraft AB

Rulla till toppen
Scroll to Top