Felanmälan 0414-28560

Förstärkning av elnätet och solceller

Det är fantastiskt att så många vill producera förnybar el och självklart ska vi koppla på alla till elnätet. Men just nu är det lite svårt för oss att hinna med efterfrågan (speciellt i vissa områden mer än andra).

 Över 59 800 nya solcellsproducenter ville ansluta till elnätet i Sverige under 2022. Det är en ökning med 91% jämfört med föregående år. Bara inom vårt nätområde har vi haft en väldigt brant backe uppåt mellan 2021–2023. 

installerade solceller 1 Österlenskraft

Information från foranmalan.nu

En säker balans mellan förbrukning och konsumtion

 Det är viktigt att det råder balans mellan produktion och konsumtion av el i elnätet. Vid varje millisekund måste det vara perfekt balans mellan elproduktion och elkonsumtion i elnätet. Om behovet är större än efterfrågan får vi effektbrist och om det tvärt om, är mer produktion än vad det finns behov, får vi effektöverskott. 
När ett eller flera hushåll i ett område ska skaffa solceller kan elnätsbolaget behöva förstärka nätet med kraftigare kablar eller byta transformator för att klara av att ta emot eleffekten. Om man inte gör detta kan det bli störningar i elleveranserna när solcellerna går på högvarv en solig sommardag och elen matas ut på elnätet.
Men det stannar inte där, för varje installerad produktion reduceras även kortslutningseffekten i vårt elnät, när den blir för låg kan vi inte garantera en säker elanläggning. 
 Vid varje förfrågan om anslutning måste man utreda om det finns behov av utbyggnad eller förstärkning. En anslutning till elnätet är ett arbete som ofta inkluderar noga planering (kan innebära markåtkomst, tillståndsfrågor, grävning, transporter och anläggningsarbete). 

Varför har vi då inte byggt ut nätet i förväg?

Enligt ellagen måste det finnas ett faktiskt behov för att elnätsbolag ska kunna bygga ut eller modernisera elnätet. Varken Österlens Kraft eller andra elnätsbolag får alltså bygga ut på spekulation och arbetet måste ske reaktivt, vilket kan bidra till att anslutningsprocesser ibland inte går så snabbt som man hade önskat. 

Vad ska du tänka på inför att du ska installera solceller?

Du kan räkna med att det kan ta 3–6 månader eller eventuellt ännu längre tid (från fall till fall) att få en anslutning efter att du har gjort en föranmälan.
Det är också viktigt att din elinstallatör sköter all kontakt med ditt elnätsbolag, men det kan vara en bra idé att be om att få ta del av bekräftelsen på föranmälan, med namn på handläggaren om det skulle uppstå frågor.
På Energimyndighetens hemsida kan du hitta Solelportalen, där kan du lära dig mer om hur stor anläggning som passar dig och de stöd som du kan få. 

Hur gör jag om jag vill använda mina solceller nu?

Ja, då skulle ett så kallat nollinmatning vara ett alternativ. 
Nollinmatning är en lösning om elnätet måste förstärkas innan du kan ansluta ditt solcellssystem och du vill inte vänta med att använda din anläggning.  
Med nollinmatning kan ditt solcellssystem användas, men den producerade energin används endast för ditt hem och hushåll. Systemet är anslutet till elnätet men med begränsad inmatning. När vi är klara med att ha förstärkt elnätet kan begränsningen tas bort. Detta kan kräva extra kostnader som du står för, och du behöver lämna in en egen separat föranmälan för det.  

 Kontakta din solcellsleverantör för att se om det är möjligt. 

Tack för ditt tålamod!

Österlens Kraft AB

Senaste nytt från Österlens Kraft

Installera laddbox

Energitips i vår app

Behöver du hjälp med felsökning av ditt bredband eller kabel-tv?

Håll dig informerad! Avbrotts information via SMS eller E-post

Har du fjärrvärme och grönt vatten i kranen?

© 2024. Österlens Kraft AB