Felanmälan 0414-28560

Frånkoppling om elen inte räcker till, hur fungerar det?

I vinter finns det viss risk för att det inte finns tillräckligt med el alla timmar, det kallas effektbrist.

Det kan du bli aktuellt att koppla bort elanvändare för att begränsa förbrukningen under ett antal timmar för att förhindra ett större avbrott. Det är Svenska Kraftnät som håller koll på detta och beordrar om elen ska stängas av en kortare tid i ett område.

Svenska Kraftnät beordrar ett par särskilt utvalda elnätsbolag att de ska stänga elen för användare, de bestämmer då vilka elområde, hur länge de ska vara bortkopplade och hur mycket förbrukning som ska kopplas bort. Dock bestämmer de inte vilka elanvändare som ska kopplas bort. Elbolagen har då 15 minuter på sig att koppla bort elanvändare.

Svenska Kraftnät kommer att gå ut med information till allmänheten via sin webb och media så snart de ser att produktionen inte kommer att räcka till. De kommer då uppmana allmänheten och företagen att minska sin förbrukning under de kritiska timmarna som brukar vara kl. 7-10 på morgonen och kl. 17-19 på kvällen för att minska risken för frånkoppling.

Det finns en prioriteringslista som kommunerna, elnätsbolagen, myndigheterna och länsstyrelserna har gjort med samhällsviktiga elanvändare så som äldreboende med flera, så detta är inget som vi kan påverka.

Vill du veta mer om detta så finns det mer information att läsa på Svenska Kraftnäts hemsida här.
För att förbereda dig för eventuellt avbrott kan du läsa mer på MSB:s hemsida här.

Österlens Kraft AB

Senaste nytt från Österlens Kraft

Du har väl inte missat att den nya säsongen av högspänning är igång?!

Växeln stängd under 30 minuter i morgon tisdag 16 april

Vi flyttar vår elnäts station

Kan man få fakturan digitalt?

I morgon tisdag 9 april har kundtjänst stängt för utbildning under eftermiddagen

Vi bygger om fastigheter!

© 2024. Österlens Kraft AB