Felanmälan 0414-28560
österlenskraft elpriser

Höga elpriser

Just nu är det många som hör av sig till oss angående fakturan.

Elpriset är nu högt och där är en mängd faktorer som påverkar elpriser. December var elpriset rekordhögt.

PristypElpris inkl elcertifikat öre/kWhMoms öre/kWhSumma exkl fast avgift öre/kWh
Rörligt månadspris76,819,296,0
Anvisningspris **)90,822,7113,5

Eftersom el inte går att lagra så är elpriset alltid beroende av aktuella förhållandena främst väder och vind.

Bränslepriserna på olja, kol, gas och utsläppsrätter är fortfarande höga och framför allt gas används i södra delarna av Europa. Att det påverkar oss beror på att vi har ett sammankopplat elnät så att elen importeras och exporteras mellan länderna, då smittar även priserna av sig. Gaspriserna har under hösten och december gått upp kraftigt och med kallare väder på kontinenten så har efterfrågan gått upp.

Det är även så att elen är dyrare i Södra Sverige jämfört med övriga Sverige, det beror på att Sverige är indelat i fyra elområde där vi ligger i elområde 4. Den största delen av elen vi använder produceras i norra delarna av landet och här förbrukas mer än vad som produceras.

Österlens Kraft Försäljnings AB

Senaste nytt från Österlens Kraft

Gör som 1 100 av våra kunder! Ladda ner vår app!

Vi förbereder!

Mina Sidor

Kvartals fakturor försvinner som alternativ

Håll dig informerad! Avbrotts information via SMS eller E-post

Vad har vi för miljökrav på vår fjärrvärmeanläggning?

© 2024. Österlens Kraft AB