österlenskraft elpriser

Höga elpriser

Just nu är det många som hör av sig till oss angående fakturan.

Elpriset är nu högt och där är en mängd faktorer som påverkar elpriser.

PristypElpris inkl elcertifikat öre/kWhMoms öre/kWhSumma exkl fast avgift öre/kWh
Rörligt pris95,623,9119,5
Anvisningspris **)113,728,4142,2

I Sverige är vi beroende av vattenkraften från norra delen av landet, i år har nederbörden inte varit tillräcklig vilket gör att vi får ett underskott i tillgången av vattenkraft.

Bränslepriserna på olja, kol, gas och utsläppsrätter är fortfarande höga och framför allt gas används i södra delarna av Europa. Att det påverkar oss beror på att vi har ett sammankopplat elnät så att elen importeras och exporteras mellan länderna, då smittar även priserna av sig.

Prognoserna säger att det kommer ligga fortsatt högt om vi inte får ett rejält väderomslag, då vi är beroende av väder och vind för att kunna producera el.

Det är även så att elen är dyrare i Södra Sverige jämfört med övriga Sverige, det beror på att Sverige är indelat i fyra elområde där vi ligger i elområde 4. Den största delen av elen vi använder produceras i norra delarna av landet och här förbrukas mer än vad som produceras. Där finns överföringsproblem mellan dessa områden vilket också på verkar priset.

Scroll to Top