Felanmälan 0414-28560

Mikroproduktion i vårt elnät

Vi har beslutat att tillfälligt stoppa anslutningar av nya produktionsanläggningar till delar av vårt elnät (Kivik och Vitaby nätet). Detta görs eftersom varje ny installerad mikroproduktion minskar den kortslutningseffekt som finns i vårt elnät. Om den kortslutningseffekten blir får låg kan vi inte garantera en säker elleverans till alla anslutna anläggningar.

Vi jobbar hårt för att förstärka vårt elnät och hoppas kunna slutföra dessa förstärkningar inom 2-5 år.
De som redan har fått installationsgodkännande kommer att kunna ansluta sina anläggningar som planerat.

Österlens Kraft AB

Senaste nytt från Österlens Kraft

Österlens Kraft sponsrar FF Österlen!

Kan man få fakturan digitalt?

Österlens Kraft sponsrar 73 lokala föreningar 2024!

Ska du sätta staket eller gräva på din tomt?

Behöver du bygg-el eller tillfällig el?

Renoveringsdrömmar

© 2024. Österlens Kraft AB