Felanmälan 0414-28560
Förändrade öppettider i veckan

Senaste nytt om elstödet

Idag har Ei (Energimarknadsinspektionen) godkänt Svenska kraftnäts ansökan om elstöd.
För elområde 4 där vi befinner oss ges stöd på 79 öre/kWh och det beräknas på förbrukningen under perioden från 1 oktober 2021 till och med den 30 september 2022. Stödet kommer att betalas ut utan att man behöver ansökan om det med undantag om man har en överstigande förbrukning om 3 miljoner kWh.

Detta är det vi vet idag och vi vet även att det inte är vi som kommer att betala ut detta stöd utan det kommer att gå via Försäkringskassan.

För mer information så titta på Svenska Kraftnäts hemsida här.

Österlens Kraft AB

Senaste nytt från Österlens Kraft

Österlens Kraft sponsrar FF Österlen!

Kan man få fakturan digitalt?

Österlens Kraft sponsrar 73 lokala föreningar 2024!

Ska du sätta staket eller gräva på din tomt?

Behöver du bygg-el eller tillfällig el?

Renoveringsdrömmar

© 2024. Österlens Kraft AB