Felanmälan 0414-28560
Fördelning av elkostnader

Vad är det din el faktura består av?

Kostnaderna på fakturan består av tre delar:

  • Kostnad för den el som man köpt genom avtal med elhandelsföretag. Ca 25% av totalkostnaden.
    Huvuddelen av denna kostnaden går till elproducenterna som säljer el till elhandelsföretagen på den nordiska elbörsen.
  • Kostnader för transport av elen till hemmet som betalar till elnätsföretaget. Ca 25% av totalkostnaden.
  • Kostnader för skatter och avgifter som betalas till staten. Ca 50% av totalkostnaden.
    25% moms läggs på elnätskostnaden, elhandelskostnaden och energiskatten.

Österlens Kraft Försäljnings AB

Senaste nytt från Österlens Kraft

Gör som 1 100 av våra kunder! Ladda ner vår app!

Vi förbereder!

Mina Sidor

Kvartals fakturor försvinner som alternativ

Håll dig informerad! Avbrotts information via SMS eller E-post

Vad har vi för miljökrav på vår fjärrvärmeanläggning?

© 2024. Österlens Kraft AB