skorstenar-varme

Vad är det som kommer ur skorstenarna på fjärrvärmeverket?

Det som kommer ut våra skorstenar är vattenånga. Vattenångan har dessutom blivit renad innan den kommer ut ur skorstenarna.

Scroll to Top