Felanmälan 0414-28560

Vad har man för ansvar som fjärrvärme kund?

Som fjärrvärme kund har man ansvar för sin egen anläggning, det vill säga underhåll av fjärrvärmecentralen.

Det är viktigt att man återlämnar väl avkylt fjärrvärmevatten via returledningen för att systemet tekniskt ska fungera bra. Om det inte fungerar som det ska finns det risk att värmeförsörjningen till din fastighet och till grannarna försämras. En god avkylning sparar energi och minskar miljöbelastningen.

För att uppnå bästa komfort och värmeekonomi bör fjärrvärmecentralen justeras och servas regelbundet.

dscn01772 Österlenskraft

Österlens Kraft AB

Senaste nytt från Österlens Kraft

Gör som 1 100 av våra kunder! Ladda ner vår app!

Vi förbereder!

Mina Sidor

Kvartals fakturor försvinner som alternativ

Håll dig informerad! Avbrotts information via SMS eller E-post

Vad har vi för miljökrav på vår fjärrvärmeanläggning?

© 2024. Österlens Kraft AB