ansvar-fjv-kund

Vad har man för ansvar som fjärrvärme kund?

Som fjärrvärme kund har man ansvar för sin egen anläggning, det vill säga underhåll av fjärrvärmecentralen.

Det är viktigt att man återlämnar väl avkylt fjärrvärmevatten via returledningen för att systemet tekniskt ska fungera bra. Om det inte fungerar som det ska finns det risk att värmeförsörjningen till din fastighet och till grannarna försämras. En god avkylning sparar energi och minskar miljöbelastningen.

För att uppnå bästa komfort och värmeekonomi bör fjärrvärmecentralen justeras och servas regelbundet.

dscn01772 Österlenskraft

Österlens Kraft AB

Rulla till toppen