Felanmälan 0414-28560

Vad har vi för miljökrav på vår fjärrvärmeanläggning?

På värmeverket handlar det inte bara om att elda biomassa (flis) i pannorna för att värma upp vattnen. Det ska göras på rätt sätt så att vi minskar alla utsläpp som det medför.
Här kommer en del av det vi mäter och vad vi gör för att minska vår miljöpåverkan:

Stoft- Det är partiklar som bildas vid förbränning. Faran är att det kan ta sig ner i lungorna och vidare ut i blodomloppet, det kan bland annat förvärra astma och ge lunginflammation, när man utsätts för större mängder. (Äldre kaminer i privata bostäder bidrar till den största delen av dessa utsläpp). Det påverkar även miljön om stoftet bär med sig gifter som hamnar i naturen.
Vi investerade för några år sedan i ett nytt torrt elfilter som drastiskt minskade dessa och bidrar till en bättre luftmiljö i Simrishamns tätort. Det är detta som visas på bilden.

Kolmonoxid, (CO)- Bildas vid ofullständig förbränning. Faran med stora utsläpp av detta är att det hämnar förmåga till syreupptagning. Tidigare var detta ett stort problem i tätorterna men det har minskar sedan vi fick katalysatorer på bilarna. Arr vi tack vara fjärrvärme också har färre små oljepannor har också betytt mycket.

NOx, (kväveoxider)- Uppstår i alla förbränningsprocesser (transportsektorn bidrar till de störta utsläppen av NOx). Det leder till försurning och övergödning av mark och vatten som skadar växter och djurlivet. Vårt moderna övervakningssystem tittar på dessa kontinuerligt och hjälper oss reducera dem.

Utöver dessa bildas även Koldioxid, (CO2) vid vår förbränning som ingår i ett naturligt kretslopp. Hade grenar och toppar som vi eldar fått liggar kvar i skogen hade dessa förmultnat och avgett koldioxid där istället. Nu tar vi tillvara på detta energivärde och värmer era hem istället.

Österlens Kraft AB

Senaste nytt från Österlens Kraft

Gör som 1 100 av våra kunder! Ladda ner vår app!

Vi förbereder!

Mina Sidor

Kvartals fakturor försvinner som alternativ

Håll dig informerad! Avbrotts information via SMS eller E-post

Vi håller stängt 9:de och 10:de maj

© 2024. Österlens Kraft AB