Felanmälan 0414-28560

Varför varierar elpriset över dygnet och dagarna?

Visst kan man fundera på varför elpriset varierar som det gör? Vissa timmar är det billigare än andra timmar – men varför är det så?

Det ska vi försöka förklara på ett enkelt sätt.
Priset bygger på prognoser 12-36 timmar innan vi faktiskt använder elen.
Elpriserna har varierat sen 1996 så det är inget nytt men de varierar mer över dygnet nu än vad det gjort tidigare.

För det första el går inte att lagra i större volymer. Priset baseras på utbud och efterfrågan. Det betyder att priset ändras beroende på hur mycket el som produceras, hur mycket el som används och när den används.

Stora delar av elproduktionen är väderberoende
Vattenkraften beror på regn och snösmältning. Detta avgör hur mycket vatten som kan lagras i vattenmagasinen.
Vindkraft beror på hur mycket det blåser. När det blåser mycket så pressas priserna nedåt.
Kraftvärmeverk beror på hur mycket värme som behövs för fjärrvärme på en ort. Elproduktionen följer fjärrvärmeproduktionen vilket göra att el inte tillverkas under den varma årstiden.
Solkraft växer och ger el när solen skiner.

Förbrukningen påverkas av vädret
Vädret påverkar också vår förbrukning. När det är kallt ute behöver vi mer el för uppvärmning. Belysning används mer under de mörkare månaderna.
Vår elanvändning beror också på våra vanor, hemmets storlek och boendeform.
Företag är också stora förbrukare av el och de påverkas bland annat av konjekturen och semesterperioder framförallt i det längre perspektivet.

Så sammanfattningsvis så kan vi säga om det blåser mycket så produceras det mer el vilket pressar ner priset. Kan vi sprida ut vår förbrukning över dygnet så bidrar det med till minskade prissvängningar. Det såg vi bland annat förra hösten när elpriserna var rekordhöga. Genom att alla då blev mer vaksamma på sin elförbrukning så sjönk den. Och då sjönk även priserna.

Det finns även andra faktorer som spelar in i elpriset. Bland annat gaspriser och tillgång på produktion i övriga Europa.

Hoppas detta hjälper dig att förstå varför elpriset ändras under dygnet och dagarna!

Österlens Kraft Försäljnings AB

Senaste nytt från Österlens Kraft

Installera laddbox

Energitips i vår app

Behöver du hjälp med felsökning av ditt bredband eller kabel-tv?

Håll dig informerad! Avbrotts information via SMS eller E-post

Har du fjärrvärme och grönt vatten i kranen?

© 2024. Österlens Kraft AB