Felanmälan 0414-28560

Vi utökar koncernen!

Från och med årsskiftet så kommer Österlens Kraft bestå av tre olika bolag, idag består vi av två bolag Österlens Kraft AB och Österlens Kraft Försäljnings AB.

Varför gör vi då detta?

Jo för att där har blivit en lagändring i ellagen som innebär att elnätsföretaget inte får bedriva någon annan verksamhet än just elnät.
Så från och med 1 januari 2024 kommer Elnätsverksamheten vara i bolaget Österlens Kraft Elnät AB, Fjärrvärme kommer att vara i Österlens Kraft Fjärrvärme AB och övrig verksamhet med bland annat bredband och elhandel vara i Österlens Kraft AB.

Österlens Kraft AB

Senaste nytt från Österlens Kraft

Gör som 1 100 av våra kunder! Ladda ner vår app!

Vi förbereder!

Mina Sidor

Kvartals fakturor försvinner som alternativ

Håll dig informerad! Avbrotts information via SMS eller E-post

Vad har vi för miljökrav på vår fjärrvärmeanläggning?

© 2024. Österlens Kraft AB