Översikt ny elmätare Kamstrup

Översikt Kamstrup OMNIPOWER

matare Österlenskraft
  • 1. Display–Visar mätarställning (kWh).
  • 2. Tryckknapp–(Vänster) Knapp för att växla mellan olika visningslägen i displayen
  • 3. Lysdioder–Övre dioden blinkar i takt med förbrukningen (1000 impulser/kWh). Undre dioden lyser om mätarens inbyggda brytare är frånslagen, kundens anläggning är då strömlös.
  • 4. Mätarnummer–Mätarnumret är 8 siffror långt.
  • 5. Kundgränssnitt–Plats för kommunikationsmodul (HAN-modul). Obs! Kundgränssnittet måste aktiveras av Österlens Kraft AB.

För interaktiva användarguider klicka på länkarna nedan. Bläddra i guiderna genom att trycka på den vänstra gröna knappen på mätaren.

3-fas elmätare

1-fas elmätare

Denna elmätare mäter din elförbrukning och är även förberedd för att mäta elproduktion från exempelvis solceller på ditt tak. Via radionät kommunicerar elmätaren dagligen med våra system, elkvalitén mäts och strömavbrott registreras. Elmätaren har en integrerad brytare vilket betyder att frånkoppling kan göras såväl lokalt genom knapptryckning som på distans från våra system.

Österlens Kraft AB

Rulla till toppen
Scroll to Top