Information om ångerrätt

När du ingår ett avtal via telefon, på vår webbsida eller på annat sätt utanför våra lokaler gäller 14 dagars ångerrätt enligt lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59).

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda ditt avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar från det datum då du rimligen tagit emot vår bekräftelse på det ingångna avtalet.

Vill du utöva ångerrätten ska du skicka in ett klart och tydligt meddelande till oss om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post eller e-post). Du kan använda Konsumentverkets mall, se länk nedan, men du måste inte använda den. Du kan även ringa till oss, men då har du inte bevis på att ditt beslut har mottagits förrän vi skriftligen bekräftar det.

Adresser för utövande av ångerrätten:

E-mail
info@osterlenskraft.se

Postadress
Österlens Kraft Försäljnings AB
Testgatan 3
272 36 Simrishamn

Telefon
0414-285 60

Konsumentverkets mall
https://www.osterlenskraft.se/wp-content/uploads/konsumentverkets-angerblankett_.pdf

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Om du bett att elen ska börja levereras redan under ångerfristen ska du betala ett belopp som står i proportion till vad du mottagit till dess att du meddelade oss din avsikt att frånträda avtalet, jämfört med hela omfattningen av avtalet.