Felanmälan 0414-28560

Kategori: 100årsjubileum

Vitaby marknad

Vitaby Marknad

Vitaby marknad 1910 fick Vitaby rättigheter att hålla stortorgdagar. Det blev starten till det som blev Vitaby Marknad. Varje år i maj samlades försäljare från hela Skåne, framför allt från [...]
Read more
ökraftbil Österlenskraft

Vitabyortens Elektriska Energiförening

1922 kom elektriciteten till Vitaby med Vitabyortens Elektriska Energiförening – det som idag är Österlens Kraft När det nya Vitaby – stationssamhället – anlades och växte fram vid förra sekelskiftet, [...]
Read more
Skånska Banken i Vitaby

Bankerna i Vitaby

Vitaby Sparbank Måns Persson, som tillsammans med affärsmannen, boupptäckaren och privatbankiren A.F Montan – två av Vitabys ”starke män” när Vitaby stationssamhälle stod under uppbyggnad – var i byns linda [...]
Read more
91752349 10217155998198589 7312462574862204928 n e1650887006482 Österlenskraft

Ådalsvägen – Postvägen

Ådalsvägen Ådalsvägen kallades Postgatan När Vitaby stationssamhälle blev till och järnvägen började trafikeras med både persontåg och godståg, blev byn en knutpunkt för bygden. 1902 fick Vitaby en poststation och [...]
Read more
HEADER cafe killar e1650886936361 Österlenskraft

Cafélivet i Vitaby

Cafélivet i Vitaby I Vitaby har alltid det ideella engagemanget och föreningslivet varit starkt. Med det följer olika mötesplatser – och oftast ett aktivt caféliv. Under första halvan av 1900-talet [...]
Read more
HEADER Dragspel Österlenskraft

Medborgarhus och föreningslivet

Medborgarhus och föreningslivet När väl Vitaby stationssamhälle blev till, så blev byn snart en knutpunkt för bygden. Man fick tidigt – redan 1905 – telegrafstation och 1902 startade postgången mellan [...]
Read more
Noreslund

Noreslund

Noreslund Vid 1940-talets början fanns det nästan 90 dansbanor och dansställen på Österlen. Varje anständig by hade minst en utedansbana och dessutom fanns det flera ”inbyggda”, lite större dansställen. Ett [...]
Read more
Vitaby Folkets Park

Vitaby Folkets Park

Vitaby Folkets Park Längs St Olofsvägen som går genom Vitaby, söderut, mitt emot Vallabacken upp mot Utmarksvägen – där låg Vitaby Folkets Park, som tog vid där Noreslunds dansbana slutade [...]
Read more

© 2024. Österlens Kraft AB